– Vi synes det er fokuseres for mye på fangstestimering og manuell registrering i dag. Det