– Det var kun rene årsmøtesaker som ble sendt rundt til årsmøtedeltagerne på papir med innstillinger og frist 6. oktober med å komme med innspill. Det var ingen faglagssaker til