Fiskarlaget Midt-Norge gjennomførte i dag sitt årsmøte via videomøtetjenesten Teams. Styret deltok samlet fra Fiskarlagets møterom i Trondheim, mens delegater og de som innledet i møtet deltok