Fiskarlagets øverste valgte ledelse opplever nå at fylkeslagene i samme organisasjon ber både Nærings- og fiskeridepartementet