Et samlet fiskarlag er samstemte i at endringene som kommer som følge