Et samlet fiskarlag er samstemte i at endringene som kommer som følge av vedtakene Stortinget har fattet i behandlingen av kvotemeldingen har skapt mye splid og uro blant fiskerne. Enigheten er ikke like samstemt i hva følgene av vedtaket bør være.

Rokker ved fordelingen

– Norges Fiskarlag har vært imot vedtaket Stortinget har gjort, som rokker ved fordelingen mellom hav- og kystfiskeflåten. Dette har skapt mye uro blant fiskerne og var helt unødvendig, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.