Utmeldingen til Fiskarlaget Nord i september skaket Norges Fiskarlag så hardt at de