I en melding på Fiskarlagets nettsider skriver organisasjonen at de har registrert at det har vært tatt sildefangster i Reinefjorden i Lofoten de siste dagene av større kystfartøy.

Organisasjonen viser til at de er i dialog med Havforskningsinstituttet for å avklare nærmere den biologiske kunnskapen om sildeforekomstene i Lofoten-området.

Helhetlig vurdering senere

«Saken har vært diskutert i Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag tirsdag, og ut fra en helhetsvurdering av situasjonen vil Norges Fiskarlag derfor henstille om at større kystfartøy inntil videre avstår fra å fiske sild i Reinefjorden.

Fiskarlaget tar på et senere tidspunkt, blant annet med bakgrunn i et bedre vitenskapelig grunnlag, sikte på å gjennomføre en mer helhetlig vurdering av beskatning kystnære lokale silderessurser i dette området», heter det i meldingen.

Les også: