Fiskarlaget ber myndighetene sette bremsen på når det gjelder innføring av nye kysttorskvern-tiltak. Det går frem av et vedtak på Fiskarlagets nettsider.

Avvente

Fiskarlaget anbefaler at myndighetene «avventer med å skjerpe/stramme inn gjeldende forvaltningstiltak knyttet til kysttorsk nord for 62-grader nord inntil en ser resultatet av ICES sin metoderevisjon for kysttorsk, herunder etablering av en ny gjenoppbyggingsplan, og de implikasjoner dette får for kvoterådet for kysttorsk for 2022.

Dersom en skulle ende opp med en to-deling av kysttorskforvaltningen nord for 62-grader nord, vil det også være naturlig å vurdere differensierte forvaltningstiltak.

Fiskarlaget tar derfor sikte på å komme tilbake med konkrete forslag til reviderte forvaltningstiltak i løpet av 2021», heter det i innspillet.

Vedtaket i sin helhet finner du HER.

Skulle vurdere flere tiltak

Sentralt i Fiskeridirektoratets forslag til neste års torskereguleringer står ulike tiltak som skal bidra til å begrense beskatningen av kysttorsken i nord. Dette etter en bestilling fra fiskeriministeren, som direktoratet fikk på sitt bord et par dager før torskereguleringene egentlig skulle publiseres, i midten av oktober.

Fiskeridirektoratet ble da bedt om å vurdere flere tiltak for å verne kysttorsken: Reduksjon av kystfisket etter torsk om høsten, ytterligere begrensninger innenfor fjordlinjene og stenging av felt hvor kysttorsken dominerer.

Mister trolig MSC

Kysttorskutfordringene er årsaken til at Norge etter all sannsynlighet mister MSC-godkjenningen for all torsk fanget innenfor 12 nautiske mil til våren.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) og Havforskningsinstituttet (HI) har anbefalt at det utarbeides en ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk nord for 62 grader nord.

I sitt reguleringsforslag for 2021, foreslår direktoratet at dagens kysttorskreguleringer «videreføres inntil videre», og spilte dermed ballen over til høringsinstansene og Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt det skal iverksettes tiltak for å verne kysttorsken i nord fra neste år.