Norges Fiskarlags landsstyre tok mandag opp raudåtesaken, og stiller nå enda klarere krav til det fisket Nærings- og fiskeridepartementet har åpnet for.