Mattilsynet har vurdert spørsmål og innspill på bruk av slakte- og bløggebåter, og har konkludert med at det er lov med sortering om bord. Tilsynet har vurdert det både til forsvarlig og i tråd med regelverk, men har samtidig