I 2020 og brakte fartøyene som leverer til Fishing for Litter til land 208 tonn avfall fra havet. Det var 101 fartøyer tilknyttet Fishing For Litter-ordningen, som sto for dette. Mye av avfallet går nå til gjenvinning. Det melder Fiskebåt på sine nettsider.

Fishing for Litter startet først i 2016 men har siden oppstarten sørget for at totalt 734 tonn avfall er fjernet fra havet og brakt til lands. Salt.nu styrer ordningen på vegne av Miljødepartementet og de siste årene har et samarbeid med Nofir og andre aktører sørget for at store deler av det som blir brakt i land også er gått til gjenvinning.

Med 11 mottaksstasjoner , opp fra ni i foregående år, er det flere muligheter for fartøy å være med på ordningen. Antall fartøyer tilknyttet ordningen er nå 101, en økning på 16 fartøyer fra året før.