Inntektene er 44 millioner høyere enn året før. Forskjellen kommer først og fremst fra salgsinntekter ved båtsalg i rederiet til «Strand Senior». Dette beløper seg