Det er Hav Design AS (tidligere Havyard Design & Solutions AS), Hav Hydrogen AS (tidligere Havyard Hydrogen AS), Norwegian Electric Systems as og Norwegian Greentech AS som sammen blir til Hav Group ASA.

De fire selskapene lever videre som datterselskapene Hav Design AS, Hav Hydrogen AS, Norwegian Electric Systems AS og Norwegian Greentech AS.

Omrokeringer internt

Påtroppende konsernsjef Gunnar Larsen går over fra jobben som konsernsjef i Havyard Group. Den stillingen blir besatt av Erik Høyvik.

– Våre kunder skal innfri globale megatrender med svært ambisiøse mål for minimal miljøpåvirkning og stadig strengere miljøkrav. I Hav Group har vi kunnskap, erfaring og teknologi til å gi kundene skip og utstyr som innfrir dette og gir økt lønnsomhet, konkurransekraft og bærekraft, sier Larsen i en pressemelding om partnerskapet.

«Det grønne skiftet»

Det er det grønne skiftet som trekkes frem i pressemeldingen. Det nye konsernet omfatter både skipsdesign, fremdriftsløsninger på både batteri og hydrogen, i tillegg til Norwegian Greentech sin kompetanse på rensing av blant annet ballastvann.

En emisjon i forrige uke skal ha sikret HAV Group en nødvendig kapitalbalanse, som vil bli styrket gjennom «større verdi samlet enn enkeltvis», som Larsen uttrykker det i meldingen.

Konsernet har totalt over 100 ansatte.