De fire ringnotbåtene er utestengt etter at de for to år siden ble kontrollert av islandske myndigheter da de leverte loddefangster på Island. Utestengelsen er tatt opp med