Skagodden AS

I Gravdal i Vestvågøy er det stiftet et nytt fiskeriselskap som skal drive kommersielt fiske fra eget fartøy. Tommy Thomassen er daglig leder og styrets leder. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Lisund Kystfiske AS

I Misje i Øygarden er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive hav- og kystfiske og andre produkter og tjenester som naturlig hører til dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Jan Erik Sture Lisund er daglig leder og styreleder.

Fermin Fisk AS

I Nord-Leangen i Lyngen kommune er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst, personbefraktning, utleie og deltakelse i annen forretningsvirksomhet innen samme bransje. Yngve Johansen er daglig leder og styreleder. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner.

Skaro AS

Det nystartede aksjeselskapet i Rebbenes i Karlsøy skal drive Kyst- og havfiske og andre produkter og tjenester som hører naturlig inn under det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daniel Sørensen er daglig leder. John Arild Sørensen er styreleder, mens Ivar Johannes Sørensen er styremedlem.