Senterpartiet ønsker, ifølge partiets fiskeripolitisk talsmann Geir Adelsten Iversen, å tilbakestille kvotegrunnlaget for hver enkelt kommunes historiske andel, innen 100 dager etter en valgseier. Finnmark, Troms og Nordland vil miste nær 12.000 tonn torsk dersom Sp får gjennomslag for sin fiskeripolitikk.

Rystet reder

– Jeg vet ikke hvordan dette vil gå. Men industrien i Finnmark vil lide noe voldsomt. Vi leverer 2000 tonn fisk hvert år til Lerøy i Båtsfjord, blant annet med ei innkjøpt torskekvote fra Sogn og Fjordane, forteller reder Bjørnar Jonassen fra Båtsfjord.