Finansavisen melder at Pelagia betaler 3,25 prosent rentepåslag for å ha 900 millioner kroner i tørt krutt til oppkjøp.

Finansavisen skrev i november at Pelagia var ute i obligasjonsmarkedet for å hente penger med hjelp fra DNB Markets og Pareto Securities. Obligasjonen er et usikret lån med fem års løpetid og en kupongrente på tre måneders Nibor, pluss en margin på 325 basispunkter, tilsvarende 3,25 prosent. Det gir en rente på lånet på rundt 3,6 prosent.

I prospektet er 1,5 milliarder kroner angitt som maksimal låneramme, men pilen stoppet på 900 millioner kroner.

– Hvis det kommer virkelig store oppkjøpsmuligheter kan denne obligasjonen være nyttig å ha, sier Egil Magne Haugstad, daglig leder i fiskeforedlingskonsernet Pelagia.

Ser etter synergier

Finansavisen påpeker at pengene imidlertid ikke er sårt tiltrengte. Haugstad viser til at konsernet allerede har finansiering til løpende drift og investeringer til vedlikehold og organisk vekst.

Egil Magne Haugstad, administrerende direktør i Pelagia Foto: Kjersti Sandvik

– Vi gikk ut i obligasjonsmarkedet for å ha handlingsrom på forhånd, hvis vi finner noe å kjøpe som er av interesse. Vi ser kontinuerlig etter muligheter for synergier eller for å utvide det vi allerede gjør, sier han til avisen.

På spørsmål om hvilken sektor Pelagia har størst potensial for å vokse, svarer Haugstad:

– Potensialet er helt klart størst på utnyttelsen av restråstoffene. Filetene og menneskematen er selvfølgelig kjernen i det vi gjør. Men muligheten for få ut høyere verdi fra restproduktene er veldig store. I det kan vi lage en spennende kompetanseindustri knyttet til alt det gode som ligger i fisken.

Pelagia er resultatet av en fusjon i 2014. Da gikk Norway Pelagic, Egersund Fisk og Welcon Invest sammen og dannet dagens konsern.