Sjøforsvaret skriver i en twittermelding at to av deres ansatte i går fikk en gjev medalje, nemlig Sjøforsvarets fortjenstmedalje.

Medaljen kan bli delt ut til norsk og utenlandsk militært eller sivilt personell som har gjort en innsats for Sjøforsvaret, utover hva en kan forvente.

Medaljen kan òg bli delt ut for særlig god innsats over mange år, viser Forsvaret til på sine nettsider.