Fiskerne Rayner Jakobsen og Odd Arne Forsland fikk på nyåret tre håbranner i torskegarnene fra fjorden Sjona på Helgeland.

Det melder NRK.

– Vi hadde ikke dratt lenge før vi så en diger fisk i garnet. Jeg trodde det var ei stor kveite først, forteller Jakobsen.

Noen kveite var det imidlertid ikke. Men en håbrann.

Etter kort tid kom enda en. Deretter en tredje.

Den største av fiskene skal ha veid knappe 200 kilo.

Underrapportering

– Det er heldigvis ikke noe man får i garnet hver dag. Det er jo en fisk som er rødlistet og som man ikke ønsker å få i garnet, sier de.

De har varslet Fiskeridirektoratet om fangsten.

Forsker Ole Thomas Albert sier at de mistenker at det er stor underrapportering av fangst av håbrann.

– Vi skulle gjerne hatt opplysning både om fangst og videre forløp. Om de er levende, satt ut, eller tatt i land, sier han.

Forskerne er i gang med en ny bestandsvurdering av håbrann for å forsøke å finne ut hvordan det står til med arten.