Folkehelseinstituttet har en egen veileder med råd om håndtering ved mistanke om eller bekreftet covid-19 smitte om bord på fartøy. Veilederen gir informasjon om hvordan myndighetene vil følge opp smittetilfeller.

Det er forbundet Fiskebåt som melder dette på sine nettsider. Forbundet anbefaler nå sine medlemmer om å sette seg inn i informasjonen som blir gitt.

I veilederen blir det vist til at enhver person som får symptomer på infeksjon, bør i utgangspunktet håndteres som mulig covid-19:

  • Dersom personen har en kjent eksponering må den syke isoleres alene på lugar. I tillegg bør denne personens nærkontakter være i karantene på egne lugarer. Person med symptomer testes ved neste havn. Vedkommende og hans/hennes nærkontakter bør primært tas i land der og følges opp videre av lokal helse- og omsorgstjeneste.
  • Dersom personen ikke har informasjon om mulig eksponering bør personen isoleres alene på lugar frem til vedkommende (passasjer eller mannskap) er undersøkt og testet, og til negativt svar på PCR-prøve foreligger. Den syke bør prøvetas, men kan isoleres frem til bestemmelsesstedet (den havnen som er reisemålet) og tas hånd om av lokal helse- og omsorgstjeneste der, dersom det er forsvarlig i lys av helsetilstanden.

Veilederen tar for seg flere forskjellige tema. Deriblant:

  • Planlegging og oppstart av cruise/drift
  • Varsling av kommunale og sentrale myndigheter.
  • Aktuelle havner for håndtering av covid-19 utbrudd.

Veilederen finner du her.