Forskere har vist hvordan smeltende isbreer i Arktis fører til større vinterstormer i Europa, melder NRK.

Artikkelen, som er publisert i Geophysical Research Letters, har basert seg på observasjoner og analyser av atmosfæriske data.

Forskerne viser at tidligere store smeltinger som har gitt mye ferskvann i havet, har blitt fulgt av ekstremt kalde hav om vinteren. Dette har igjen hatt store konsekvenser for store værfenomen, skriver NRK. Resultatet har blitt store stormer.

De store stormene som kommer, forverrer syklusen igjen ved å påvirke havstrømmene.

Problemet vil bare øke i årene som kommer, ifølge forskerne. Årsaken er at isen på Grønland og i Arktis smelter raskere og raskere.