– Vi har gjennomført en god del uanmeldte kontroller av fangster i Finnmark der det er meldt inn skate de siste par årene. Vi har så