I en pressemelding fredag opplyser Finnmark Politidistrikt at straffesaken er berammet ved Øst-Finnmark tingrett over fire uker i juni 2021.

Hvitvasking og ulovlig fangsting

For den hovedtiltalte i saken omfatter tiltalen omsetning av 47 tonn ulovlig fangstet kongekrabbe i perioden 2009-2019. Videre er tre personer tiltalt for å ha samarbeidet om omsetning av henholdsvis 2,3, 3,5 og 6 tonn av den ulovlig fangstede kongekrabben i 2019. En person er tiltalt for hvitvasking av utbytte fra omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe, opplyser politiet.

Forgreininger over hele landet

I samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter har politiet i Finnmark siden høsten 2019 etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Saken har forgreininger over hele landet og 52 personer er siktet eller tiltalt.

Denne uken satt tre personer på tiltalebenken i Bergen tingrett vedrørende samme sakskompleks. Saken som ble ført for retten i Bergen dreide seg om hvitvasking og heleri av 700 kilo ulovlig fanget kongekrabbe. Økokrim har bedt om ubetinget fengsel for de tre.

Stort svart marked

Politijurist Are Aarhus ved Finnmark politidistrikt Foto: Silja Arvola

- Vi har avdekket flere nettverk der de involverte har hatt forskjellig roller, ulike grader av involvering, og befatning med ulike mengder ulovlig fangstet kongekrabbe. Sakene gir innsikt i hele omsetningskjeden, sier politiadvokat Are Aarhus i pressemeldingen fra Finnmark politidistrikt.

Han viser til at det også er avdekket enkeltstående kjøpere som ikke har vært en del av nettverkene, men som har kjøpt ulovlig fangstet kongekrabbe, og som dermed har bidratt til et stort svart marked.

- Det er ilagt bøter på mellom 20.000,- og 35.000,- kroner for kjøp av mellom 40 og 80 kg kongekrabbe, opplyser han.

Noen saker er fortsatt under etterforskning, og kan forventes påtaleavgjort i løpet av våren.

Før hovedforhandlingen i juni skal retten ta stilling til om bevis innhentet ved kommunikasjonskontroll kan føres for retten, viser politiet til i meldingen.

- Grov miljøkriminalitet

- Kongekrabbe er en ettertraktet havressurs og er strengt kvoteregulert i Øst-Finnmark. Etterspørselen er høy og kongekrabbe oppnår høye priser i markedet. Ulovlig fangsting og svart omsetning av kongekrabbe er grov miljøkriminalitet, grov økonomisk kriminalitet og svekker mattryggheten for konsumentene, sier Aarhus.