Søndag formiddag fikk fiskebåten «Risvik», med seks personer om bord, problem da fiskebruket satt seg fast i propellen og båten mistet muligheten til fremdrift og manøvrering. «Risvik» drev med retning mot Gamvikskjæret nord for Sørøya i Finnmark.

– Det var egentlig litt flaks at vi befant oss like i nærheten, sier fartøysjef Nils Arne Ro i Luftforsvarets 330 skvadron til Fiskeribladet.

«Blåses» vekk fra skjær

Han var med om bord i helikopteret som på treningstur avtalte å fly kystvaktskipet «Farm» i møte. De var dermed bare fem minutter unna «Risvik» da Mayday Relay ble anropt.

– Vi opprettet dialog med skipper som informerte at båten drev mot Gamvikskjærene. Vi så an hva vi hadde av muligheter – enten å starte en redningsaksjon der mannskapet ifører seg redningsdrakter og hopper i vannet, eller at vi kan presse båten i en annen driftslinje. Vi ble i samråd enige om siste alternativ, sier Ro.

Helikopteret la seg på østsiden av båten og ved trykk fra helikopterets hovedrotor ble det slått hardt ned i sjøen ved siden av båten, slik at sjøen videre blåser hardt i akterskroget og båten «trykkes» til vestlig kurs for skjærene.

– «Risvik» hadde forut for nødanropet sluppet anker, men det var brådjupt så det hadde ikke tatt tak. Etter at vi hadde holdt styrke på båten ved hjelp av hovedrotor i 30 minutter, tok ankeret tak, men vi opprettholder likevel lufttrykket for at ankerfestet ikke skulle endre seg. Deretter ankom redningsskøyta «Odin» og kystvaktskipet «Farm» omtrent samtidig og overtok. «Odin» satt båten på slep, mens «Farm» lå bak i backup, forteller Ro.

Mye utstyr vanskeliggjør berging

Redningsskøyta «Gjert Willumsen» kom og til og Luftforsvarets helikopter holdt seg i nærheten til situasjonen var trygg.

Bo forklarer at dersom de måtte fly fra basen i Banak, hadde det tatt ytterligere 30 minutter før de hadde nådd «Risvik». Han er usikker på om fiskebåten hadde truffet Gamvikskjærene innen den tid, men det ville ikke vært plass til å presse båten på en annen driftlinje. Mannskapet ville da vært nødt til å hoppe i vannet.

«Risvik» er en moderne båt, 20,99 meter og sjøsatt i vår, rigget for snurrevad og line.

Ro sier at den nye trenden med mye bruk på små flater på fiskebåter, gjør at det er utfordrende å sette ned bergingspersonell fra helikopter.

– Er det mye sjø vil vi få store problemer med å sette ned bergingspersonale når det er så mye utstyr som tar all plass på dekk. Eneste alternativ blir da at mannskap hopper i vannet, sier han.

– Utnytter hverandres fordeler

Men ved dette tilfellet er han full av ros til Kystradio Nord, Redningsselskapet, Kystvakta og Hovedredningssentralen.

– Det er godt å være en del av så mange flinke ressurser som jobber så godt sammen. Vi utnytter hverandres fordeler, sier han.

Det var seks fiskere om bord og det er bra med alle sammen.