I en ny rapport melder Vitenskapelig råd for lakseforvaltning at mengden villlaks som kommer tilbake fra havet til elvene, er mer enn halvert siden 1980-tallet. Lakselus og genetisk forurensing fra rømt oppdrettsfisk er de mest uttalte truslene. I tillegg påpeker rapporten på at