– Det er en flott opplevelse å få være her og følge med, spesielt når man er en del av