– Det folkelige engasjementet for reine fjorder og havet er stort. Det er vårt mål å samle dette engasjementet i en stor og slagkraftig grasrotbevegelse, uttaler Sannes i en pressemelding «søndag».

Folkeaksjon for lukkede oppdrettsanlegg (Flo) skal ifølge grunnleggerne «synliggjøre de negative effektene av dagens oppdrettsindustri, og spre kunnskap om fordelene ved lukkede anlegg. Vi skal være en motstemme til lakselobbyen, og bidra til at våre politikere behandler oppdrettsindustrien på lik linje med andre industrier og næringsgrener».

Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag. Foto: Tom Vegar Kiil

– Kyst- og fjordfiskere opplever alltid store arealkonflikter ved etablering av havbruk i åpne lokaliteter fordi oppdretterne trenger de beste lokalitetene hvor også villfisken trives. Gjennom etablering og konvertering til lukket oppdrettsteknologi kan fiskeområdene fortsatt være tilgjengelig for fiskerne og konfliktnivået senkes. Dette vil være avgjørende for en felles framtid for både oppdrettere og kyst- og fjordfiskere, uttalerstyremedlem i FLO og leder i Norges i kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil, i samme melding.