Fisk inndratt under ordningen med administrativ inndragning belastes ikke fiskebåten sitt eget kvoteregnskap. Den kan dermed fiskes en gang til hvis det er kvote igjen på den inndratte arten