Siden mai 2019 har forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) jobbet med å kartlegge hvor mye spøkelsesredskap som finnes i Raet nasjonalpark. HI mener det ligger 10.000 tapte