Siden mai 2019 har forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) jobbet med å kartlegge hvor mye spøkelsesredskap som finnes i Raet nasjonalpark. HI mener det ligger 10.000 tapte fiskeredskap i dette området, og hver fjerde teine fisker aktivt, og kan ha gjort det i mange år.

Susanna Huneide Thorbjørnsen, postdoktor ved Havforskningsinstituttet, har vært med i arbeidet om å kartlegge hvor mye spøkelsesredskap som befinner seg i nasjonalparken.

Men hvor mye det skulle vise seg å være var et åpent spørsmål for forskerne.