Toktleder Georg Skaret ved Havforskningsinstituttet er i gang med etterarbeidet etter loddetoktet. Det ble avsluttet 11. mars etter to ukers tokt med to