Nå har de drevet Fiskarheimen i Stamsund i litt over ett år. Det er en lang vei og til dels store kontraster