Resultatet av forhandlingene om fiskeriene i brexitavtalen var at EU-landene får en gradvis reduksjon av kvoter på 50 fiskebestander som de i dag har en relativ stor andel av. En utfasing som totalt er verdsatt til rundt 170 millioner euro, tilsvarende 1865 millioner norske kroner.

Samme tilgang

Bortsett fra en gradvis reduksjon av kvotene, har det ikke vært snakk om å redusere tilgangen til britisk sone i forhandlingene. For Danmark vil særlig reduksjoner i kvoter på pelagiske fiskearter i Nordsjøen få betydning, men det vil gå bedre for danske fiskere enn for fiskere i noen andre medlemsland, ifølge en kilde Fiskeribladet har fått opplysninger fra.