I en rådsforordning av 28. januar i år har EU-kommisjonen fastsatt fiskemulighetene for ulike fiskebestander og grupper