Fiskeribladet har den siste tida fått en rekke henvendelser fra unge fiskere som etterlyser informasjon om årets tildeling av rekrutteringskvoter. Vanligvis har de lukrative deltakeradgangene blitt lyst ut på sensommeren, men det har ikke skjedd i år. I fjor

det ble klart hvor mange rekrutteringskvoter som skulle deles ut det kommende året, kort tid etter ble det åpnet for å sende inn søknader.  

Fiskeribladet har flere ganger de siste ukene spurt Nærings- og fiskeridepartementet om hva som er årsaken til at det foreløpig har vært stilt rundt neste års rekrutteringskvoter.