Norges Fiskarlag etterlyser i en pressemelding oppdatert informasjon på hvor mye lusemidler som til en hver tid slippes ut ved lokalitetene.

– Vi trenger langt bedre informasjon om utslipp av legemidler mot lakselus, og mener derfor det også må nedfelles krav om en langt bedre rapportering enn det som er tilfelle i dag. Dette sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Stigende havtemperatur

Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag. Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Havforskningsinstituttet publiserte nylig en rapport om bruk av behandlingsmidler. Der konkluderte forskerne med at 3 av 79 rapporterte tilfeller av massedød av krill sannsynligvis hadde sammenheng med utslipp fra næringen. Forskerne peker ellers på stigende havtemperatur som en mulig årsak til massedød. Det er tilfellene der forskerne ikke har kunnet konkludere, som får Norges fiskarlag til å etterlyse mer informasjon om hvert utslipp.

Det er oppdretterne selv som rapporterer om avlusning, og dette ligger offentlig tilgjengelig.

Dette ønsker fiskerne:

  • Nøyaktig dato for avlusing – både medikamentell og ikke-medikamentell
  • Rapportering av all bruk av alle avlusingsmidler, inkludert bruk mot skottelus
  • Rapportering av om avlusing med bademidler foregår i merdene eller med brønnbåt
  • Rapportering av hvor brønnbåter tømmer avlusingsvann
  • Rapportering av hvor og når og med hvilke midler desinfisering av brønnbåter foregår
  • Rapportering av spyling av not – type antibegroingsmiddel og tidspunkt for spyling

- Bedre rapportering

– Vårt arbeid mer enn indikerer behov for at rapporteringen av bruken av slike midler må forbedres. Ikke minst må det komme krav om at alle deler av lusebehandlingen rapporteres, inkludert mengde virkestoff sluppet ut og tidspunkt for utslippene. Dette påpekte vi også da vi ga vårt innspill til Mattilsynet om nytt regelverk for lusebehandling i fjor, sier Ingebrigtsen i pressemeldingen.