Dette er ingen ny problemstilling, etter at blant annet fiskernes organisasjoner flere ganger i løpet av fjoråret etterlyste forskning på alle sider