Den lange listen over merittene Williams kan se tilbake på etter sitt arbeidsliv, dels i Fiskeridepartementet, dels i