Reststoffer fra produksjon av ett kilo laks med ett kilo laksefôr inneholder nok næringsstoffer til å produsere syv kilo salat, forteller forretningsutvikler i