Statens Havarikommisjon la i dag frem delrapport 1 om kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS, som skjedde nær Stureterminalen i Hjeltefjorden 8. november i fjor.

Av de sikkerhetstilrådinger SHT fremmer, er to rettet spesielt til Kystverket. Disse er knyttet til Kystverkets sjøtrafikksentraltjeneste. Den ene tilrådingen omfatter praksis og rutiner for formidling av trafikkinformasjon. Den andre omfatter tilråding om å gjennomgå og forbedre trafikkovervåkningen med tanke på bemanning, oppgaver og tekniske hjelpemiddel.

– Dette tar vi på største alvor, og vil nå bruke tilrådingene i en inngående gjennomgang for å forbedre våre tjenester. Så skal vi gå detaljert gjennom resten av innholdet i rapporten fra SHT. Beskrivelsene av hendelsene i perioden som rapporten omfatter er grundig, og mange av punktene er nyttige og viktige å ha med seg i vårt kontinuerlige arbeid med forbedring av sjøsikkerheten, påpeker kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.

I juni ble det klart at fregatten skrotes.