Haien som måler ca. en halvmeter, ble trukket opp fra 500 meters dyp på Eggakanten utenfor Vesterålen.Otte Bjelland og Rupert Wienerroither fra Havforskingsinstituttet har nå saumfart den mørkegrå haien og all