Pålegget kommer etter at Alf-Helge Aarskog i oppdrettsselskapet Marine Harvest (MH) har klaget markedsavgiften som finansierer Norges Sjømatråd inn for ESA. Marine Harvest mener at avgiften kan være en statsstøtte i strid med EØS-avtalen.

Nytt om fisk

Saken Marine Harvest fører for ESA og EFTA-domstolen trekker fisk inn i EØS-avtalen på en helt annen måte enn den har vært til nå.

Til nå har fisk vært regnet som unntatt fra EØS, mens Marine Harvest stiller spørsmål ved om Norges måte å støtte markedsføringen av eksporten av fisk på, er i strid med reglene for statsstøtte innenfor EØS-området.