Erna Solberg vil bruke statlig reguleringer og anbud til å skape etterspørsel etter fullskala hydrogenproduksjon og etablere knutepunkter langs hele kysten i samarbeid med privat næringsliv.

Det skriver Dagens Næringsliv.

– Vi skal ikke bare være en olje- og vannkraftnasjon, men også en hydrogen-nasjon. I løpet av de neste årene skal vi bruke milliarder på infrastruktur og gjennom dyrere anbud, reguleringer og påbud stimulere til fullskala produksjon og bruk av hydrogen, sier hun til avisen under Høyres landsmøte på Gardermoen.

Fempunktsplan

  • I samarbeid med de andre nordiske landene skal fergetrafikken mellom landene bli en nullutslipssone.
  • Det skal stilles krav om nullutslipp i flere fergesamband som ikke egner seg for elektrifisering.
  • Ta initiativ til etablering av knutepunkt for hydrogen i Norge. Ved disse hydrogen-knutepunktene kan det legges til rette for kollektivtrafikk, båtruter, ferger og industri som bruker hydrogen.
  • Identifisere transportruter hvor det kan være aktuelt med tungtransport på hydrogen, og stimulere til etablering infrastruktur som gjør dette mulig.
  • Invitere oppdrettsnæringen inn i det offentlig-private samarbeidet

– Vi kommer til å bruke milliarder på hydrogen, både i form av økte kostnader på anbudene vi lager og på infrastruktur, men totalsummen og over hvor mange år er usikkert, sier statsministeren.