- Det løftet må vi jo tro hun holder, sier prosjektleder Linda Lien i Sjømatklyngen Senja.Gjennom flere år har vegnettet på