Robert Eriksson og Sjømatbedriftene krevde forrige uke at reglene om frysing av rund notsei må endres tilbake til at notseien må