Fritidsfiskere, hobbyfiskere og andre utenom yrkesfiskere, kan fiske torsk for 50.000 kroner hver i det stengte Borgundfjordfisket som pågår nå.

Feil

Fiskeribladet kom i skade for å skrive i reportasjen nylig at disse fiskerne kan fiske inntil 2000 kilo hver og at det gjelder for alle fiskerne om bord. Det ble antydet en fangstverdi på 40.000 kroner for en fisker.

Fritidsfisker Ole Johan Oddsen Haaland i Sandnes i Rogaland kritiserer Fiskeribladet for å ha gale faktaopplysninger i saken når avisen skriver at flere fiskere kan registrere fangst på samme båt.

- Det er feil. Bare en person på hver fritidsbåt kan levere fangst, sier Oddsen Haaland.

Maksgrense

Fiskeridirektoratet skriver på sine hjemmesider:

«Dersom båten ikkje er registrert i Fartøyregisteret vert du rekna som fritidsfisker, og kan maksimalt omsette for 50.000 kroner i året. Omsetninga skal alltid skje gjennom eit fiskesalslag eller ein godkjent kjøpbar.»

Og:

« Ein person eller eit foretak kan ikkje omsette fangst for meir enn kroner 50 000 per kalenderår.

Dersom fleire personer eller foretak fiskar med same fartøy, kan det til saman ikkje omsettast for meir enn kroner 50 000 av fangst tatt med dette fartøyet per kalenderår. Grensa gjeld altså både per person/foretak og per fartøy.»

Fiskeribladet beklager feilen i reportasjen.