Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge Wiedswang Horjen forteller at