Som Fiskeribladet omtalte i går, leverte utvalget som ble nedsatt av Fiskarlaget for å se på havdelingen mellom de ulike fartøystørrelsene, sin innstilling til Landsstyret i Norges Fiskarlag,