Med den nye ordningen «batteri i fartøy» som Enova innførte i november skulle det bli mye lettere å få støtte til å installere batteri og landstrømsystemer om bord i båter. Ordningen gjelder for fiskeri, havbruk og offshore.

Målet er at det skal ta et kvarter å søke og at søkeren normalt skal få svar samme dag.

– Vi har hatt en veldig god respons så langt, fastslår Gunnel Fottland, markedssjef på transport i Enova.

185 millioner

I fjor rakk Enova å dele ut 99,1 millioner kroner til 21 fartøy. Det gjelder:

  • 4 fiskebåter
  • 13 havbruksfartøy
  • 4 offshorebåter

Hittil i år har over halvparten av tildelingene på rundt 185 millioner kroner gått til fiskebåter, forteller Fottland. Det gjelder totalt 12 båter foreløpig.

– Fremover håper vi å se langt flere av de mindre fiskebåten også.

Her er oversikt over alle prosjektene som har fått støtte. (Tallene er ikke helt oppdatert per dags dato)

Del av teknologiskifte

Daglig leder Erik Ianssen i Hymatech AS har vært involvert i tre av fiskebåtprosjektene som har fått støtte gjennom den nye ordningen. Det gjelder én ombygging og to nybygg.

– Det er veldig forenklet og en mye raskere ordning, bekrefter Ianssen.

Han tror ordningen vi være med på et teknologiskifte innen fiskeri og havbruk.

– Om to år tror jeg ikke det kommer til å bygges en eneste båt med gammeldagse, fossile løsninger, sier han.

Hymatech er et søsterselskap til Selfa Arctic. Selfa står blant annet bak «Karoline», verdens første batterisjark. Og i fjor høst lovet de at de aldri igjen skulle bygge båter som kun går på fossilt drivstoff.

Kvalitetssikrer maskinene

Enova har fått mye data etter at de har støttet elektrifisering av mange ulike fartøystyper over flere år. Det er dette som har gjort dem i stand til å lage et system med automatiske beregninger og vurderinger der maskiner i større grad kan ta seg av saksbehandlingen.

– Vi ønsker jo at mest mulig går til prosjekter og minst mulig til administrasjon, sier Fottland.

Akkurat nå i starten går saksbehandlingen kanskje litt saktere fordi de manuelt kontrollerer og kvalitetssikrer arbeidet maskinene gjør.

– Vi er ekstra nøye i starten før vi slipper alt over til maskinene. Men det tar maks noen få dager, og ofte får man svar i løpet av dagen.

Her kan du høre podkast med rådgiver Petter Øyn i Enova:

Skaper behov

En av fordelene med ordningen er at rederne ikke trenger å kjenne Enova ut og inn eller er nødt til å leie inn en konsulent for å hjelpe til med søkingen. Det skal være så lett at alle får det til på egen hånd.

Elektrifisering av maritim transport er en viktig del av arbeidet til Enova.

– Hypotesen er at ved å stimulere til flere elektriske løsninger i båter, så bygger man også opp behov for nødvendig infrastruktur, som lading og service, ellers i markedet, sier Fottland.

Ser på driftsprofiler

Enova jobber i disse dager med en rapport om energi- og klimateknologi for fiskefartøy. I den kartlegger de blant annet erfaringene fra fiskebåter som har tatt i bruk slik teknologi.

Informasjonen skal gjøre det enklere for redere og fiskere å vurdere hvilke tiltak som er best for deres fiskebåter og fiskerier.

Hvilken teknologi som reduserer drivstoffbruk og utslipp mest er blant annet avhengig av fartøytype, type fiskeri, redskap og fartøyets driftsprofil. Rapporten skal være ferdig til sommeren.