«Nudge» er i ferd med å bli et såkalt buzzord. Konseptet går ut på at vi mennesker ikke er rasjonelle i våre valg,