Nærings- og fiskeridepartementet melder tirsdag at Norge og EU har kommet til enighet om en rekekvote på 7.166 tonn i Skagerrak og Nordsjøen for 2021.

Dette er en nedgang på 1570 tonn, eller 18 prosent, fra i fjor.

Kvoten er i tråd med den felles forvaltningsplanen mellom Norge og EU, og tilrådningen fra det Internasjonale Rådet for Havforskning (ICES).

Forvaltningsplanen for reker skal revideres i løpet av 2022, og forberedelsene fra norsk side starter ifølge departementet i vår.